כניסה לקהילת במקום
 
דואר אלקטרוני
 
סיסמה
 
שכחת סיסמה?
 
 
משתמש חדש?
 
 
לוח עבודה בקיבוץ.png
 
 
 

יותר טוב בקיבוץ

דף הבית > הדף הכחול >  יותר טוב בקיבוץ
 
 
 

78% מהמשיבים לסקר בנושא אספקת שירותי בריאות וחינוך, שנערך מטעם המכון לחקר הקיבוץ, סבורים שקיבוצם מספק להם יותר תרופות ושירותים רפואיים מאשר המדינה נותנת עבור כלל אזרחיה. 22% סבורים שקיבוצם נותן רק מה שהמדינה נותנת לאזרחיה. באשר להקצבה לחינוך, השיבו 85% שקיבוצם מקציב עבור ילדיהם יותר מאשר המדינה מספקת. רק 15% חשים שקיבוצם מקציב רק מה שהמדינה נותנת לכלל אזרחיה.
 
 
 
הקיבוצניקים מבסוטים. צילום: יואב כרמון
 
הסקר בוצע על ידי הפרופסורים מיכל פלגי ואליאט אורחן מהמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה, בקרב 1,300 משיבים מקיבוצים שונים. מניתוח התשובות נמצא, שאחוז הצעירים הסבורים שהקיבוץ מספק הרבה יותר שירותים מאשר המדינה גדול יותר מאחוז המבוגרים. בנושא תרופות וטיפולים רפואיים: אחוז גדול יותר מהצעירים (44%) מאשר מגילאי הביניים (31%) ומהקבוצה המבוגרת (30%) סבור, שהקיבוץ מספק הרבה יותר ממה שהמדינה נותנת לאזרחיה. בנושא שירותי חינוך הדרושים לילדים: אחוז גדול יותר מהצעירים (63%) מאשר מגילאי הביניים (43%) ומהקבוצה המבוגרת (40%) סבור, שהקיבוץ מספק הרבה יותר ממה שהמדינה נותנת לאזרחיה.
 
קרוב למחצית המשיבים (45%) מקיבוצים שנמצאים במצב כלכלי טוב מציינים, שהם מקבלים תרופות וטיפולים רפואיים הרבה יותר ממה שהמדינה מספקת בהשוואה לכחמישית (21%) בקיבוצים החלשים כלכלית. יותר ממחצית המשיבים (57%) מהקיבוצים, שנמצאים במצב כלכלי טוב מציינים גם, שהם מקבלים שירותי חינוך לילדיהם הרבה יותר ממה שהמדינה מספקת בהשוואה לשליש מהמשיבים (34%) בקיבוצים החלשים כלכלית.
 
אף על פי שרוב המשיבים בשלושת המודלים סבורים, שקיבוצם נותן להם קצת יותר או הרבה יותר תרופות וטיפולים רפואיים ממה שהמדינה מספקת, וכך גם לגבי שירותי חינוך, נמצאו הבדלים בין המודלים השונים של ההתפרנסות.
 
נמצא, שיותר משיבים מקיבוצים שיתופיים מאשר מקיבוצים דיפרנציאליים מציינים, שקיבוצם מספק להם הרבה יותר שירותי חינוך הדרושים לילדיהם מאשר המדינה מספקת (73% ממשיבי המודל השיתופי ו-59% מהמודל המשולב, לעומת 31% ממשיבי המודל הדיפרנציאלי), וכן תרופות וטיפולים רפואיים (65% ממשיבי המודל השיתופי ו-49% מהמודל המשולב לעומת 18% ממשיבי המודל הדיפרנציאלי).
 
בתגובה לממצאים אמר מזכיר התנועה הקיבוצית, זאב (ולוולה) שור: "ממצאי המדגם מראים, שמיהרו להספיד את הקיבוץ; על סף שנת ה-100 לקיבוץ הראשון מתקיימת ערבות הדדית וממומשים ערכי ליבה בקיבוץ. אני גאה בממצאים ובחברים בקיבוצים, שממשיכים לממש ערכי ליבה ולקיים חברה באיכות חיים גבוהה".
 
פורסם לראשונה ב"דף הירוק