כניסה לקהילת במקום
 
דואר אלקטרוני
 
סיסמה
 
שכחת סיסמה?
 
 
משתמש חדש?
 
 
לוח עבודה בקיבוץ.png
 
 
 

הסוף לשכונות הרחבה?

דף הבית > הדף הכחול >  הסוף לשכונות הרחבה?
 
 
 

"יש להניח, כי את מקומן של ההרחבות החיצוניות אשר היו מקובלות בקיבוצים עד כה, יתפסו בקרוב הרחבות פנימיות, שבמסגרתן ייקלטו משתכני ההרחבה לחברות בקיבוץ, זאת לנוכח המגבלות המוטלות על הקיבוצים מכוח החלטות אחרונות של מינהל מקרקעי ישראל, המצרות את צעדי הקיבוצים ופוגעות בשיקול דעתם". כך אמרה עו"ד שרון קוסקי בכנס בנושא חידושים ועדכונים במגזר ההתיישבותי, שנערך בקיבוץ לביא ביוזמת משרד זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות'.
 
עו"ד קוסקי ציינה, כי החלטה 1180 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל, שהוראות המעבר שלה פורסמו בספטמבר האחרון, מטילה מגבלות לא פשוטות על קיבוצים ועל מושבים בכל הארץ, המעוניינים להרחיב את היישוב על ידי הקמת שכונה חיצונית בצדו.
 
בהתאם להחלטה זו, קיבוץ או מושב במרכז הארץ יהיו רשאים להמליץ רק על חלק מהתושבים, בהתאם למספר הנחלות הקיימות בפועל ביישוב, עד לתקרה של 115% מתקן הנחלות הקבועות לאותו יישוב. יתרת המגרשים בהרחבה תשווק על ידי המינהל במכרז פומבי וללא המלצת הקיבוץ או המושב, בהכרח. באזורי העדיפות הלאומית יקצה המינהל את מגרשי ההרחבה במכרז פומבי (ללא מעורבות של הקיבוץ), במקרה שבו השתכנע כי הקיבוץ פעל בניגוד להחלטה ולהוראותיה.
 
התערבות המינהל בקביעת זהותם של תושבי ההרחבה אינה הפגיעה היחידה, המעלה את שאלת כדאיות ההרחבות החיצוניות. בהתאם להחלטה, מחויבים הקיבוצים לבחור את הקבלן המבצע את הבנייה המרוכזת בהרחבה באמצעות מכרז, שפרסומו יותנה באישור תנאיו מראש על ידי המינהל. על המשתכנים עצמם חלה מגבלת סיחור של הבית בחמש השנים הראשונות, אלא אם מדובר בנסיבות מיוחדות.
 
לדברי עו"ד קוסקי, קיבוצים צריכים לשקול היום את הרחבתם באמצעות קליטה לחברות. בדרך זו נשמרת להם הזכות לבחור את המשתכנים החדשים, וניתן אף יהיה להימנע מיתר המגבלות החלות בהרחבות החיצוניות.
 
 
 פורסם לראשונה ב"דף הירוק"